Czym jest chemioterapia i kiedy się ją stosuje?

Podstawowym zastosowaniem chemioterapii jest leczenie chorób nowotworowych. Może być stosowana jako monoterapia lub w połączeniu np. z leczeniem chirurgicznym lub radioterapią.  

Komórki nowotworowe mają wiele cech odróżniających je od zdrowych komórek organizmu. Jedną z nich jest zdolność do niekontrolowanego dzielenia się i nieśmiertelność. 

Leki, stosowane w chemioterapii to głównie cytostatyki. Mają one różne mechanizmy działania w zależności od grupy do jakiej należą. Mogą wpływać na DNA komórki szybko dzielącej się, mogą zaburzać też jej metabolizm co w rezultacie prowadzi do jej śmierci.

Celem leczenia jest zniszczenie wszystkich lub  jak największej ilości komórek nowotworowych. Skuteczność leczenia jest zależna od typu nowotworu, jego stopnia złośliwości i stadium rozwoju. Im szybciej nowotwór zostanie poddany chemioterapii tym większe szanse na całkowite wyleczenie.

  Chemioterapia działa niestety również na komórki zdrowe (choć w mniejszym stopniu niż na komórki nowotworowe). Najbardziej podatne na działanie chemioterapii są szybko dzielące się komórki szpiku, przewodu pokarmowego i mieszków włosa.
Istnieją skuteczne metody zapobiegania objawom ubocznym takiej terapii.

  Najczęściej podajemy chemię w postaci tabletek doustnie lub jako wlewy dożylne, czyli w formie kroplówki.

Na konsultacji onkologicznej dokładnie analizujemy każdą możliwość leczenia biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro pacjenta, rokowanie oraz zasoby finansowe opiekuna.